បណ្តាញដំណើរការបំពង់ដែកថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើង!

ថ្មីៗនេះយើងបានបង្កើតខ្សែបំពង់ដែកថ្មីមួយ។ ភាគច្រើនរួមបញ្ចូលទាំងការកាត់បំពង់ដែកពត់កោងពង្រីកបង្រួមនិងផ្សារ។ ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មថ្មីជួយយើងអភិវឌ្ឍបំពង់ដែកសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងក្នុងទំហំផ្សេងៗគ្នាដើម្បីបំពេញតាមការបញ្ជាទិញដែលចាប់ផ្តើមទាបនិងតម្រូវការដំណើរការកាន់តែច្រើន។ 


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៩-២០២០