ព័ត៌មានអំពីណូអែល

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូនេះក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំផ្លែប៉ោមខ្ចប់យ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងចែកជូនដល់និយោជិកគ្រប់រូបដោយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានសុខភាពល្អមានសុវត្ថិភាពនិងរីករាយក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ។ ឆ្នាំ ២០២១ ហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចរីករាយនឹងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅខាងក្រៅ។ អនាគតយើងអាចរំពឹងទុកយើងសង្ឃឹមថាជាមួយគ្នា!

new1


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៩-២០២០